Wanneer moet ik me aanmelden voor een opleiding aan de hogeschool of universiteit?

Veel gestelde vragen

Hieronder vind je een lijst met veel gestelde vragen die betrekking hebben op het proces van studiekeuze. De antwoorden op deze vragen zijn kort en bondig. Wilt u meer weten of uitgebreider geïnformeerd worden over dit onderwerp? Kijk dan bijvoorbeeld op de website MBOstart voor middelbaar onderwijs en Studiekeuze123 voor hoger en universitair onderwijs. Voor algemene vragen kunt u altijd terecht op de website van de Rijksoverheid

 

Meest gestelde vragen

Voor een bacheloropleiding aan een universiteit of hogeschool meldt u uzelf uiterlijk op 1 mei aan. Dit doet u op Studielink.nl. U heeft dan recht op een studiekeuzecheck en op toelating tot een andere studie (toelatingsrecht). Voor sommige opleidingen geldt een andere aanmelddeadline. Zo is de deadline voor opleidingen met een maximaal aantal plaatsen (numerus fixus) 15 januari.

Aan een ROC kun je opleidingen volgen in verschillende richtingen. De opleidingssectoren waar de ROC’s zich op richten zijn techniek, economie, handel, zorg en welzijn.

Een AOC biedt middelbare beroepsopleidingen aan, op het gebied van de groensector. Op sommige ROC’s kun je ook een opleiding in de sector ‘groen’ volgen.

Vakscholen/vakinstellingen hebben opleidingen die gericht zijn op één specialistische sector en zijn over het algemeen kleine specialistische opleidingsinstituten. Een voorbeeld hiervan is een vakinstelling voor haven en logistiek.

Een beroep leer je op school én in de praktijk. Binnen het mbo bestaan twee ‘leerwegen’: BOL en BBL.

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg, waarbij je de hele week naar school gaat en één of meer periodes stage loopt.

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg, waarbij je in dienst bent van een erkend leerbedrijf. Je gaat meteen aan het werk en gaat gemiddeld één dag per week naar school.

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op voor een beroep. Er zijn opleidingen op 4 niveaus: mbo 1, 2, 3 en 4. Voor elk mbo-niveau gelden toelatingseisen.

Het gaat om de volgende opleidingen:

  1. De entreeopleiding

De entreeopleiding is bedoeld voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Deze entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. De opleiding duurt 1 jaar.

  1. De basisberoepsopleiding (niveau 2)

De basisberoepsopleiding duurt 1 tot 2 jaar. Hij bereidt leerlingen voor op het verrichten van uitvoerende werkzaamheden. Bijvoorbeeld kapper of autotechnicus. Vooropleiding: de basisberoepsgerichte leerweg.

  1. De vakopleiding (niveau 3)

De vakopleiding duurt 2 tot 3 jaar. Leerlingen leren hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Denk hierbij aan beroepen zoals verzorgende en eerste monteur. Vooropleiding: de gemengde, theoretische en kadergerichte leerwegen aan het vmbo, of havo.

  1. De middenkaderopleiding (niveau 4)

De middenkaderopleiding duurt 3 jaar. Voor sommige opleidingen geldt een maximum van 4 jaar. Leerlingen leren hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als filiaalbeheerder en activiteitenbegeleider. Leerlingen die deze opleiding afronden, kunnen verder studeren op het hbo. Vooropleiding: de gemengde, theoretische en kadergerichte leerwegen aan het vmbo of havo.

  1. De specialistenopleiding

De specialistenopleiding is bedoeld voor leerlingen die al een vakopleiding (niveau 3) hebben gevolgd. De specialistenopleiding duurt dan nog 1 jaar.

Een studiekeuzecheck is bedoeld om -voordat je start- erachter te komen of de opleiding waarvoor je jezelf hebt aangemeld ook echt bij je past. Het doel is dat je als student een bewustere keuze maakt en er dus meer kans is op studiesucces. Hoe de check eruit ziet, verschilt per hogeschool of universiteit. Dit is vaak te vinden op de website van de opleiding. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gesprek met iemand van de opleiding, (een dag) proefstuderen of het invullen van een digitale vragenlijst. Je hebt recht op een studiekeuzecheck als je jezelf vóór 1 mei aanmeldt voor een opleiding aan de hogeschool of universiteit. Een hogeschool of universiteit kan jou ook verplichten om een studiekeuzecheck te doen.

Studenten die zich hebben aangemeld voor een opleiding met numerus fixus en hebben deelgenomen aan de selectie, krijgen geen studiekeuzecheck. Als je direct een plaats hebt aangeboden gekregen, omdat er minder aanmeldingen dan beschikbare plekken waren, dan heb je wel recht op een studiekeuzecheck. 

Sommige opleidingen in het hoger onderwijs laten een beperkt aantal studenten toe. Zij stellen dan een  numerus fixus in en selecteren zelf de studenten. Opleidingen kiezen hiervoor als bijvoorbeeld de arbeidsmarkt beperkt is, er te weinig stageplaatsen zijn, etc. Er wordt bij de selectie niet meer alleen gekeken naar de gemiddelde cijfers. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Er wordt niet meer centraal geloot. Lees meer over de spelregels van fixusopleidingen.

Bachelor, master en Associate degree zijn graden. Dit zijn internationaal erkende titels, die je mag gebruiken als je een opleiding aan een hogeschool of universiteit hebt afgerond. Een bacheloropleiding volg je aan een hogeschool of universiteit, een masteropleiding volg je meestal aan een universiteit. De tweejarige Associate degree (Ad) volg je aan een hogeschool. Meer informatie hierover vindt u op de website van  Studiekeuze123

 

 

Load More

shutterstock_403790431

Een afspraak maken of meer weten?

Voel je vrij om een afspraak te maken of meer informatie op te vragen. Wikwijs is te bereiken via e-mail, telefoon en Whatsapp.

© 2017 Wikwijs

designed by Made in Uden | Uw adres voor grafisch ontwerp en webdesign