Wat betekent numerus fixus?

Sommige opleidingen in het hoger onderwijs laten een beperkt aantal studenten toe. Zij stellen dan een  numerus fixus in en selecteren zelf de studenten. Opleidingen kiezen hiervoor als bijvoorbeeld de arbeidsmarkt beperkt is, er te weinig stageplaatsen zijn, etc. Er wordt bij de selectie niet meer alleen gekeken naar de gemiddelde cijfers. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Er wordt niet meer centraal geloot. Lees meer over de spelregels van fixusopleidingen.

You might also like

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *