Wat betekent BOL en BBL?

Een beroep leer je op school én in de praktijk. Binnen het mbo bestaan twee ‘leerwegen’: BOL en BBL.

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg, waarbij je de hele week naar school gaat en één of meer periodes stage loopt.

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg, waarbij je in dienst bent van een erkend leerbedrijf. Je gaat meteen aan het werk en gaat gemiddeld één dag per week naar school.

You might also like

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *