Wikwijs organiseert op donderdag 9 nov. a.s. in Uden een informatieavond over studiekeuze

Wilt u meer inzicht in het studiekeuzeproces van uw zoon of dochter? Heeft u als ouder vragen over de wijze van begeleiden in dit proces? Kom dan op donderdag 9 november a.s. naar deze informatieavond in Uden.

Tijdens deze interactieve avond geeft de studiekeuzecoach van Wikwijs een presentatie over het studiekeuzeproces in het algemeen, de rol van ouders in dit proces en de werkwijze van Wikwijs. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen op het gebied van studiekeuze.
De informatieavond wordt om 20.00 uur gehouden in het gebouw van de Bibliotheek, Mondriaanplein 16 te Uden. U bent van harte welkom tijdens de inloop vanaf 19.30 uur. Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen beschikbaar op het Mondriaanplein.

Voor het bijwonen van deze avond wordt een kleine bijdrage van €3,50 p.p. gevraagd. Dit is inclusief een kopje koffie of thee.

Bent u geïnteresseerd? Schrijf u dan in voor deze avond via het e-mailadres info@wikwijs.nl

Vermeld in dit e-mailbericht uw naam en het aantal personen. De bijdrage voor deze informatieavond kunt u op 9 november betalen bij binnenkomst.

Wilt u meer weten over Wikwijs? Neem eens een kijkje op www.wikwijs.nl

 

You might also like